Om Tølløse Slots Avlsgaard

Tølløse Slots Avlsgaard

Tølløsegården tilhørte i middelalderen Roskilde Bispestol og nævnes første gang i 1465, hvor den tilhørte Henrik af Tølløsegård. Ved Reformationen 1536 tilfaldt Tølløse Slot Kronen, og Christian den III overdrog det til den sidste katolske biskop i Aarhus – Ove Bilde. I 1558 overtog Peder Oxe Tølløsegården.

Om der på Peder Oxe’s tid blev dyrket vin i Tølløse, ved vi desværre ikke. Men området er med sin gennemsnitstemperatur på 15 grader celsius i vækstsæsonen blandt de varmeste områder i Danmark (iflg. DMI) og kun ca. 0,5 – 1 grad køligere end Champagne.